Välj en sida

Tjänster

Betong Produktion i Väst

Tjänster vi erbjuder

Vi räds inte en utmaning och strävar alltid efter professionalism.
Välkomna att kontakta oss för mer information.

Betongarbete

Vår kunskap i kombination med lång erfarenhet gör att vi kan erbjuda betongarbeten av högsta kvalité till våra kunder. Genom att göra rätt avvägningar redan under planeringen skapar vi rätt förutsättningar för utseende och hållbarhet i den slutliga konstruktionen.

Armeringstjänster

Där betongen utsätts för stora dragpåkänningar tillämpas armering för högsta hållfasthet. Armeringen minskar och neutraliserar krafter som betongen kan utsätts för. Vidare förhindrar den sprickbildning och möjliggör smalare betongkonstruktioner.

Platsledning

För oss är det både de avslutande detaljerna och de tidskrävande förberedelserna som gör en perfekt konstruktion. Med många projekt i ryggen och erfarenhet av platsledning i både stor och liten skara kan ni känna er trygga i att anlita oss för ert nästa projekt.

Flytavjämning Golv

Vi utför professionell golvavjämning och slipning i enlighet med gällande krav. Polerat betonggolv är både tilltalande och praktiskt, välkomna att kontakta oss för mer information och prisuppgifter.

Stenläggning

Stensatta ytor har flera fördelar och efterfrågan har ökat de senaste åren. Med relevant kompetens och utrustning lägger vi er sten rätt för att säkerställa ett snyggt och hållbart resultat över tid.

Arbetsledning

Som arbetsledare ansvarar vi för projektets tekniska och ekonomiska genomförande. Vi planerar, styr och följer upp produktionen. Genomgående läggs stor fokus på säkerhet och miljö.

Byggarbete på industri

Vi har mångårig erfarenhet av byggarbete inom både traditionell industri och petrokemiskt industri. Förmågan att förstå processen och snabbt ställa sig in gör oss till en stark resurs.

Industriplattor

Grunden är som alltid en otroligt viktig del av bygget. Välkomna att kontakta oss vid gjutning av industriplattor för större industrilokaler och byggnader. Vår process är effektiv och kvalitativ.

Betongstommar

Betongstommar för allt från parkeringshus, lagerlokaler, arenor och hus. Med stommar, valv och väggar i betong får man en värmetrög byggnadsstomme som är ekonomisk och miljösmart.
Betongarbete
Betongproduktion
Armering
Vidare har vi kompetens inom bland annat följande:

Villaplattor

Entreprenadjuridik

Murningsarbete

Stödmurar

Källargrunder

Formsättning

Betongarbete
Betongproduktion
Armering
Armering

Trygg partner

Hos oss får ni:

Fast pris

Hög kvalité

Tjänster gällande Betong och Armering i Stenungsund